Reference / Byty
PŘESTAVBA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 3 BYTY

POŽADAVEK INVESTORA: Přestavba nebytových prostor dílen na malometrážní byty pro nájemné bydlení s minimalizací vstupních nákladů a s požadavkem na zaslepení stávajících oken do rodinné části zahrady a nepřistínění rodinné části zahrady zvýšenou střechou.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Zvýšením střechy nad částí půdorysu bylo docíleno proslunění obytné místnosti s mezonetem. Stávající plochá střecha byla využita jako terasa. Byla provedena sluneční studie zastínění zahrady a zvolen sklon neovlivňující její oslunění.

LOKACE STAVBY: Olomouc Chválkovice
STAV: Vydáno stavební povolení, dokončena realizace, byty pronajmuty do 1 měsíce po kolaudaci.

GALERIE:

PŮDNÍ VESTAVBA V HISTORICKÉM OBJEKTU

POŽADAVEK INVESTORA: Zpracování nosných konstrukcí mezonetových bytů v prostoru stávající nevyužité půdy.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Bylo navrženo statické řešení umožňující odstranění stávajících sloupků omezujících dispozici. Byl proveden statický výpočet a výkresová dokumentace pro provedení úprav.

LOKACE STAVBY: historické centrum Olomouce
STAV: Vydáno stavební povolení, probíhá realizace.

GALERIE:

VESTAVBA MALOMETRÁŽNÍHO BYTU DO PŮDY BYTOVÉHO DOMU

POŽADAVEK INVESTORA: Přestavba nevyužitého půdního prostoru o ploše 27m2 bez nadezdívek na malometrážní byt pro nájemné bydlení s požadavkem minimalizací vstupních nákladů.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Vytvořením vikýře a využitím podhřebenového prostoru vznikla garsoniéra s plnohodnotným sociálním zařízením orientovaným k hlučné silnici. Obytná část o celkové podlahové ploše 30m2 , s plnohodnotnou obytnou místností 16,6 m2 , je naopak orientována do klidného dvora.

LOKACE STAVBY: Olomouc Chválkovice
STAV: Vydáno stavební povolení.

GALERIE:

VIZUALIZACE RD VE 3D VČETNĚ INTERIÉRU

POŽADAVEK INVESTORA: Vytvoření studie RD ve 3D prostoru včetně interiéru.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Zpracována 3D vizualizace.

LOKACE STAVBY: Brněnské předměstí

GALERIE:

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A NÁVRH UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTY

POŽADAVEK INVESTORA: Zaměření stávajícího stavu objektu a vypracování příslušné dokumentace.
Návrh ubytovny pro studenty v podkroví objektu a rekonstrukce střechy.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Zjednodušením tvaru střešní konstrukce bylo dosaženo umístění čtyř větších pokojů. Zvýšením střešních rovin ve střední části vznikl prostor pro centrální společenskou místnost s kuchyňským koutem.

LOKACE STAVBY: Olomouc Hodolany
STAV: Rozpracováno do fáze studie pro zajištění finančních prostředků.

GALERIE: