Reference / Rekonstrukce
PŘESTAVBA A NÁDSTAVBA REKREAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŽADAVEK INVESTORA: V rámci rekonstrukce střešní krytiny vybudovat podkrovní pokoje a tím nutnost vestavět schodiště. Přizpůsobení projektu pro stavbu svépomicí.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Byla provedena projektová dokumentace pro stavební povolení včetně statického návrhu konstrukce krovu a stropu. Návrh řeší novou střechu jednoduchého tvaru a konstrukce.

LOKACE STAVBY: rekreační oblast Rusava
STAV: Probíhá stavební řízení.

GALERIE:

PŘESTAVBA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 3 BYTY

POŽADAVEK INVESTORA: Přestavba nebytových prostor dílen na malometrážní byty pro nájemné bydlení s minimalizací vstupních nákladů a s požadavkem na zaslepení stávajících oken do rodinné části zahrady a nepřistínění rodinné části zahrady zvýšenou střechou.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Zvýšením střechy nad částí půdorysu bylo docíleno proslunění obytné místnosti s mezonetem. Stávající plochá střecha byla využita jako terasa. Byla provedena sluneční studie zastínění zahrady a zvolen sklon neovlivňující její oslunění.

LOKACE STAVBY: Olomouc Chválkovice
STAV: Vydáno stavební povolení, dokončena realizace, byty pronajmuty do 1 měsíce po kolaudaci.

GALERIE:

PŮDNÍ VESTAVBA V HISTORICKÉM OBJEKTU

POŽADAVEK INVESTORA: Zpracování nosných konstrukcí mezonetových bytů v prostoru stávající nevyužité půdy.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Bylo navrženo statické řešení umožňující odstranění stávajících sloupků omezujících dispozici. Byl proveden statický výpočet a výkresová dokumentace pro provedení úprav.

LOKACE STAVBY: historické centrum Olomouce
STAV: Vydáno stavební povolení, probíhá realizace.

GALERIE:

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RD

POŽADAVEK INVESTORA: Rekonstrukce RD s rozšířením obytné plochy.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Projekt zahrnuje demolici hospodářských stavení ve dvoře, dvorní přízemní přístavbu, změnu stávající dispozice, změnu místa vstupu a zateplení.

LOKACE STAVBY: Uhřičice u Kojetína
STAV: Vydáno stavební povolení, probíhá realizace.

GALERIE:

VESTAVBA MALOMETRÁŽNÍHO BYTU DO PŮDY BYTOVÉHO DOMU

POŽADAVEK INVESTORA: Přestavba nevyužitého půdního prostoru o ploše 27m2 bez nadezdívek na malometrážní byt pro nájemné bydlení s požadavkem minimalizací vstupních nákladů.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Vytvořením vikýře a využitím podhřebenového prostoru vznikla garsoniéra s plnohodnotným sociálním zařízením orientovaným k hlučné silnici. Obytná část o celkové podlahové ploše 30m2 , s plnohodnotnou obytnou místností 16,6 m2 , je naopak orientována do klidného dvora.

LOKACE STAVBY: Olomouc Chválkovice
STAV: Vydáno stavební povolení.

GALERIE:

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A NÁVRH UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTY

POŽADAVEK INVESTORA: Zaměření stávajícího stavu objektu a vypracování příslušné dokumentace.
Návrh ubytovny pro studenty v podkroví objektu a rekonstrukce střechy.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Zjednodušením tvaru střešní konstrukce bylo dosaženo umístění čtyř větších pokojů. Zvýšením střešních rovin ve střední části vznikl prostor pro centrální společenskou místnost s kuchyňským koutem.

LOKACE STAVBY: Olomouc Hodolany
STAV: Rozpracováno do fáze studie pro zajištění finančních prostředků.

GALERIE: