Reference / Vizualizace
VIZUALIZACE RD VE 3D VČETNĚ INTERIÉRU

POŽADAVEK INVESTORA: Vytvoření studie RD ve 3D prostoru včetně interiéru.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Zpracována 3D vizualizace.

LOKACE STAVBY: Brněnské předměstí

GALERIE:

VIZUALIZACE PŘÍSTAVBY RD VE 3D VARIANTY

POŽADAVEK INVESTORA: Vytvoření přístřešku pro auto a zádveří ke stávajícímu řadovému domu.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Vytvoření několika variant zastřešení a nosné konstrukce přístřešku.

LOKACE STAVBY: Buk na Přerovsku

GALERIE: