Reference / Všechny
NOSNÉ KONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU

POŽADAVEK INVESTORA: Zpracování prováděcího projektu na nosné konstrukce dvou bytových domů, tří podlažního a šestipodlažního.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Statický výpočet a výkresová dokumentace pro provedení stavby včetně provádění autorského dozoru.

LOKACE STAVBY: obec Kuřim
STAV: Vydáno stavební povolení, dokončena realizace.

GALERIE:

NOVOSTAVBA NADSTANDARTNÍHO RD

POŽADAVEK INVESTORA: Zpracování jednostupňového projektu na RD nad 150m2.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Řešení ovlivněno místními regulativy územního plánu, kdy byla požadována orientace objektu dle sousedních standardních RD. hlavní obytný prostor je proto umístěn do části vzhledově upravené jako spojovací křídlo, která je orientována dle požadavku investora.

LOKACE STAVBY: Droždín u Olomouce
STAV: Vydáno stavební povolení, hrubá stavba dokončena.

GALERIE:

NOVOSTAVBA RD V HYNKOVĚ

POŽADAVEK INVESTORA: Zpracování projektu RD pro čtyřčlennou rodinu s garáží pro jeden automobil, příslušenství a dílnu. Bylo požadováno, aby po částečném dokončení bylo možno používat přízemí dvěmi osobami a následně dobudovávat podkroví.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Vnější architektonické řešení bylo ovlivněno přísnými regulativy na jednoduchý vzhled stavby se sedlovou střechou bez vikýřů předepsané přilehlou CHKO.

LOKACE STAVBY: Hynkov
STAV: Vydáno stavební povolení, probíhá realizace.

GALERIE:

NOVOSTAVBA RD V TOVAČOVĚ

POŽADAVEK INVESTORA: Zpracování projektu RD pro čtyřčlennou rodinu s garáží na jeden automobil a zahradní příslušenství.
Požadavkem bylo zachovat variabilitu podkrovního prostoru bez sloupků podpírajících krov.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Byl zpracován projekt domu 4+1 se zastavěnou plochou 93m2 a s plochou obytných místností 106m2.
Protože nebylo možno použít k zastřešení podkroví hambálkovou soustavu z důvodu vikýřů a polovaleb, je zastřešení prostoru o celkovém rozměru 9x 8,5m řešeno prostorovou věšadlovou konstrukcí v rovinách střechy. Řešení zachovává možnost využití půdičky pod hřebenem a její průchodnost. Řešení nevyžaduje použití ocelových nosníků.

LOKACE STAVBY: Tovačov
STAV: Vydáno stavební povolení, dokončena realizace hrubé stavby.

GALERIE:

NOVOSTAVBA RD V TROUBKÁCH

POŽADAVEK INVESTORA: Zpracování projektu RD pro pětičlennou rodinu s garáží na jeden automobil a dílnu.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Řešení bylo omezeno místními regulativy, malou hloubkou parcely a výskytem inženýrských sítí na parcele. Zvýšená úroveň obytných podlaží přízemí a víceúrovňové řešení podlah technických místností je dáno polohou v povodňové oblasti. Kvůli tomu bylo nutné vyvýšit obytné místnosti nad terén a současně zachovat dobrou přístupnost z úrovně terénu.

LOKACE STAVBY: Troubky nad Bečvou
STAV: Vydáno uzemní rozhodnutí, probíhá stavební řízení.

GALERIE:

NOVOSTAVBA RD VE ŠTARNOVĚ

POŽADAVEK INVESTORA: Zpracování projektu RD pro pětičlennou rodinu s možností bydlení jednoho prarodiče. Dále bylo požadováno technické zázemí - kotelna na dřevoplyn, prádelna a krb.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Byl zpracován RD 5+1 – přízemí s podkrovím a teráskou směrem do dvora. K objektu byla umístěna přístavba s kotelnou a prádelnou. Pracovna využitelná i pro bydlení prarodiče byla umístěna do přízemí RD.

LOKACE STAVBY: Štarnov
STAV: Realizace dokončena.

GALERIE:

PŘESTAVBA A NÁDSTAVBA REKREAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŽADAVEK INVESTORA: V rámci rekonstrukce střešní krytiny vybudovat podkrovní pokoje a tím nutnost vestavět schodiště. Přizpůsobení projektu pro stavbu svépomicí.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Byla provedena projektová dokumentace pro stavební povolení včetně statického návrhu konstrukce krovu a stropu. Návrh řeší novou střechu jednoduchého tvaru a konstrukce.

LOKACE STAVBY: rekreační oblast Rusava
STAV: Probíhá stavební řízení.

GALERIE:

PŘESTAVBA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 3 BYTY

POŽADAVEK INVESTORA: Přestavba nebytových prostor dílen na malometrážní byty pro nájemné bydlení s minimalizací vstupních nákladů a s požadavkem na zaslepení stávajících oken do rodinné části zahrady a nepřistínění rodinné části zahrady zvýšenou střechou.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Zvýšením střechy nad částí půdorysu bylo docíleno proslunění obytné místnosti s mezonetem. Stávající plochá střecha byla využita jako terasa. Byla provedena sluneční studie zastínění zahrady a zvolen sklon neovlivňující její oslunění.

LOKACE STAVBY: Olomouc Chválkovice
STAV: Vydáno stavební povolení, dokončena realizace, byty pronajmuty do 1 měsíce po kolaudaci.

GALERIE:

PŮDNÍ VESTAVBA V HISTORICKÉM OBJEKTU

POŽADAVEK INVESTORA: Zpracování nosných konstrukcí mezonetových bytů v prostoru stávající nevyužité půdy.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Bylo navrženo statické řešení umožňující odstranění stávajících sloupků omezujících dispozici. Byl proveden statický výpočet a výkresová dokumentace pro provedení úprav.

LOKACE STAVBY: historické centrum Olomouce
STAV: Vydáno stavební povolení, probíhá realizace.

GALERIE:

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RD

POŽADAVEK INVESTORA: Rekonstrukce RD s rozšířením obytné plochy.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Projekt zahrnuje demolici hospodářských stavení ve dvoře, dvorní přízemní přístavbu, změnu stávající dispozice, změnu místa vstupu a zateplení.

LOKACE STAVBY: Uhřičice u Kojetína
STAV: Vydáno stavební povolení, probíhá realizace.

GALERIE:

VESTAVBA MALOMETRÁŽNÍHO BYTU DO PŮDY BYTOVÉHO DOMU

POŽADAVEK INVESTORA: Přestavba nevyužitého půdního prostoru o ploše 27m2 bez nadezdívek na malometrážní byt pro nájemné bydlení s požadavkem minimalizací vstupních nákladů.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Vytvořením vikýře a využitím podhřebenového prostoru vznikla garsoniéra s plnohodnotným sociálním zařízením orientovaným k hlučné silnici. Obytná část o celkové podlahové ploše 30m2 , s plnohodnotnou obytnou místností 16,6 m2 , je naopak orientována do klidného dvora.

LOKACE STAVBY: Olomouc Chválkovice
STAV: Vydáno stavební povolení.

GALERIE:

VIZUALIZACE PŘÍSTAVBY RD VE 3D VARIANTY

POŽADAVEK INVESTORA: Vytvoření přístřešku pro auto a zádveří ke stávajícímu řadovému domu.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Vytvoření několika variant zastřešení a nosné konstrukce přístřešku.

LOKACE STAVBY: Buk na Přerovsku

GALERIE:

VIZUALIZACE RD VE 3D VČETNĚ INTERIÉRU

POŽADAVEK INVESTORA: Vytvoření studie RD ve 3D prostoru včetně interiéru.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Zpracována 3D vizualizace.

LOKACE STAVBY: Brněnské předměstí

GALERIE:

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A NÁVRH UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTY

POŽADAVEK INVESTORA: Zaměření stávajícího stavu objektu a vypracování příslušné dokumentace.
Návrh ubytovny pro studenty v podkroví objektu a rekonstrukce střechy.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Zjednodušením tvaru střešní konstrukce bylo dosaženo umístění čtyř větších pokojů. Zvýšením střešních rovin ve střední části vznikl prostor pro centrální společenskou místnost s kuchyňským koutem.

LOKACE STAVBY: Olomouc Hodolany
STAV: Rozpracováno do fáze studie pro zajištění finančních prostředků.

GALERIE:

ZEMĚDELSKÝ STATEK VE SKRBENI

POŽADAVEK INVESTORA: Zaměření stávajícího stavu zemědělského statku, který vznikl před 1. světovou válkou. Zaměření je provedeno za účelem zpracování projektové dokumentace určené jako podklad na přestavby a adaptace objektů.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: K zaměření bylo 5 objektů o celkové zastavěné ploše 5.600m2 a podlahové ploše 10.900 m2. Zaměření objektů s vykreslením všech půdorysů, pohledů a typických řezů.

LOKACE STAVBY: Skrbeň, Olomoucký kraj
STAV: Dokumentace dokončena.

GALERIE:

ATYPICKÝ KROV NA RD

POŽADAVEK INVESTORA: Zpracování konstrukce krovu na atypickou střechu RD.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: Byl proveden statický výpočet a výkresová dokumentace krovové konstrukce s částečným uložením na strop bez nutnosti jejího zesílení.

LOKACE STAVBY: obec Křenovice
STAV: Vydáno stavební povolení, dokončena realizace.

GALERIE: