Zelená úsporám Provádění projektů všech typů a kombinací pro dotační program zelená úsporám.
Na základě plné moci provedení projektových prací a vyřízení dotace na klíč.

Ceník:

Opatření typuoddo
A (A.1, A.2) zateplení15.000,-20.000,-
B pasivní domy – novostavby RD25.000,-30.000,-
B pasivní domy – novostavby BD35.000,-40.000,-
C.1, C.2 nízkoemisní zdroje a TČ12.000,-15.000,-
C.3 solárně-termické kolektory6.000,-8.000,-

Projekce probíhá posouzením stávajícího stavu a následného návrhu opatření pro dosažení jednotlivých úrovní úspory s následným vyhodnocením poměru cena / výkon.

Na následující kombinace opatření jsou poskytovány dotační bonusy při současném podání žádosti.
A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo),
A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.3 (solárně-termické kolektory),
B (pasivní stavba) + C.3 (solárně-termické kolektory),
C.2 (zdroj na biomasu, nebo tepelné čerpadlo do novostavby) + C.3 (solárně-termické kolektory, pouze systém na přitápění).

K dosažení podpory A.2 20% obvykle stačí výměna starých oken a zateplení stropu/střechy nad nejvyšším podlažím, které je zpravidla technicky nejjednodušší a nejméně nákladné.
Cena zateplení stropu se je průměrně 300,- Kč/m2.
Při tomto řešení se dosahuje 50 – 80% pokrytí nákladů na opatření.

K dosažení vyšší úspory je nutné opatření rozšířit dle konkrétních výpočtů daného objektu.